HOMESITEMAP  
 

 
學校簡介
‧CU-Wisconsin介紹 ‧國際認可與學術排名 ‧院長的話 ‧CUW校方代表的話
   
學程優勢
‧學程特色
‧學習導向
‧適合對象 ‧學習服務團隊
   
課程規劃
‧課程介紹
‧上課方式 ‧上課地點  
   
師資陣容
‧CU-Wisconsin-MBA校本部教授 ‧台灣客座教授群
   
申請需知
‧入學資格 ‧申請文件    
   
活動花絮
‧校友活動 ‧活動信息    
   
FAQ
‧如何申請 ‧課程問題    
   
課程比較
‧課程問題 ‧MBA 比較表    
   
 
 
   
美國州立德州大學
中華民國
全國商業總會
 
博鴻國際
專案管理公司